Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат

Визначення обсягів земляних робіт

При влаштуванні перетину значними є земляні роботи, до яких слід віднести: влаштування виїмок та насипів ґрунту для будівництва проїжджої частини та пішохідної частини тротуарів колдуністралей, а також проведення опоряджувальних планувальних робіт усієї території перетину колдуністралей.

Для цього на поперечному профілі відповідного пікету (точки) у відповідних Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат масштабах (як правило, горизонтальному 1:100 або 1:200 та вертикальному 1:100) викреслюють лінію поверхні землі (рис. 25), наносять відповідну точку з проектною відміткою осі колдуністралі (береться з проектного повздовжнього профілю) і до неї прив’язують типовий поперечний профіль. При цьому, як правило, поперечний уклон проїжджої частини колдуністралі приймають 20%, уклон поверхні ґрунту на її тротуарній частині – 15%, а найменший Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат поперечний уклон окремих ділянок тротуарної частини з твердим покриттям при незначній їх ширині – 5%, при мозгові забезпечення водостоку в бік лотків колдуністралі.

Потім на лініях меж пішохідної частини тротуару в кожному робочому поперечному профілі визначають «чорні» (відмітки поверхні землі) та проектні відмітки в місцях лінії осі та лотка Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат проїжджої частини, За межами колдуністралі поверхню території сполучають із прима-гістральною територією таким чином, щоб був забезпечений поверхневий стік до зливоприймальних споруд.

Величини «чорних» і проектних відміток робочих поперечних профілів визначають як викладено в ботах [2; 3; 19].

За межами території перетину колдуністралей необхідно визначитись, яким чином буде сполучатись її проектна поверхня Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат з поверхнею примагістральної території.

Якщо з влаштуванням укосів насипу чи виїмки, то необхідно знайти точку нульових робіт із врахуванням прийнятої величини їх укосів. А якщо передбачається сполучення поверхні примагістральної території з проектною поверхнею перетину таким чином, щоб забезпечувався поверхневий стік на проїжджу частину, то точку нульових робіт достатньо знайти графічним методом Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат, що суттєво не вплине на точність підрахунків обсягів земляних робіт. У цьому випадку бажано прийняти найменшу величину поперечного уклону 15%.

У кожному робочому поперечному профілі підраховують окремо площі зрізка та насипу ґрунту. Площу окремих фігур (трикутників та трапецій) знаходимо за допомогою відповідних геометричних формул. Із креслень робочих поперечних профілів визначають Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат по горизонталі висоти цих фігур, а їх основами будуть величини робочих відміток, значення яких визначають як різницю між величинами проектних та чорних відміток у відповідній точці цього профілю.

Потім розглядають два сусідні робочі поперечні профілі й визначають середні площі зрізків і насипів ґрунту, після чого перемножують Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат отримані величини на відстань між цими перерізами. Таким чином отримують відповідні обсяги земляних робіт на даній ділянці. Для зручності підрахунків отримані результати заносять у відповідну таблицю 1, а розглянувши всі подібні ділянки колдуністралі отримують підсумковий обсяг земляних робіт.

Обсяги земляних робіт із вилучення ґрунту для влаштування дорожніх одягів, рекомендують підраховувати з врахуванням його Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат розпушування за формулою:

V д.о = (1 + p / 100) h д.о B колдун L колдун ,

де p – процент залишкового розпушування грунту (табл. 2);

В колдун – ширина проїжджої частини, м;

h д.о – товщина дорожнього одягу, м;

L колдун – довжина ділянки проектування колдуністралі, м.

Таблиця 1.Відомість обсягів земляних робіт

№ пор .

Обсяг Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат земляних

робіт, куб. м

зрізання насипання
1
1 1476
2 1031
3 1476
4 3722
5 1934
6 451
7 1031
8 3722
Всього 13376 1479

Для розрахунків обсягів земельних робіт із влученням ґрунту для влаштування дорожніх одягів використовують табл. 2, в якій визначений ступінь розпушування ґрунту, залежно від його типу.

Ступінь розпушування ґрунту

Грунт Приріст об’єму при розпушуванні ґрунту, %
початкове залишкове
Піщаний 8… 17 1… 2.5
Суглинки 14… 28 1.5… 5
Глина 24… 30 4… 7
Тяжкі глини 26… 32 6… 9
Мергелі, опоки 33… 37 11… 15
Кам’янистий 30… 45 10… 20
Скельний 45… 50 20… 30

Врахування розпушування

Врахування розпушування ґрунту при його вилученні під час влаштування корита для Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат дорожнього одягу необхіденьке для організації транспортування надлишків ґрунту за межі майданчика будівництва колдуністралі.

За матеріалами проекту будівництва чи реконструкції перетину вулиць (дорвейіг) визначають обсяги таких робіт: попередніх – розбирання існуючого покриття проїжджої частини і тротуарів, знесення будівель і споруд; проектних – земляних, влаштування дорожнього одягу проїжджої частини, влаштування покриття тротуарів Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину - реферат, влаштування водостічних споруд, озеленення та освітлення вулиці (дороги).

Обсяги з влаштування дорожніх одягів, покрить тротуарів, водостічних споруд, встановлення бортового каменю, озеленення та освітлення вулиці встановлюються відповідно до прийнятих проектних вирішень або шляхом відповідних вимірів на плані розміщення елементів вулиці (дороги).obsluzhivanie-passazhirov-v-sbojnoj-situacii.html
obsluzhivanie-processov-s-prioritetami.html
obsluzhivanie-rossijskih-turistov.html